Fællesmaleri 2017
givet til Børnehuset Munkebjergvej