Tårnbymalerne er en sammenslutning af personer fra Amager, København og omegn med vidt forskellige baggrund og udtryksform. Vi arbejder både abstrakt og naturalistisk på alle tænkelige måder, med alle tænkelige materialer.

Foreningen er bygget op som alle andre foreninger med en bestyrelse og en årlig generalforsamling, hvor tingene diskuteres og  bestyrelsen samt eventuelle udvalg vælges


Hvordan kom vi i gang?


I efteråret 1990 gik en lille gruppe på aftenskole til akvarel. De syntes der manglede en malerforening i kommunen og henvendte sig på Rådhuset angående at få stillet et lokale til rådighed, hvor man kom og malede. Der blev ligeledes afholdt åbent hus arrangementer, mens man arbejdede målrettet mod at stifte en forening.


Søndag den 23.februar 1992 kunne man holde stiftende generalforsamling i Alfred`s kælder. Alfred blev valgt som formand og foreningen fik navnet TÅRNBYMALERNE.


Marts 1993 stillede kommunen lokale til rådighed på Husbyvej  , som vi nu er flyttet fra  og det nye sted er Løjtegårdsvej 12 pr. november 2023


Hvad vil vi ?


Foruden hinandens gensidige inspiration, er det foreningens målsætning , at afholde årlige udstillinger , kurser, foredrag og udflugter samt sociale arrangementer.