Bestyrelse:


Formand 

Rene' Lagermand                   40822774

renelagermand@outlook.dk


Bestyrelsesmedlemmer:


Britta Wilsen                            41402880

britta@wilsen.dk


Lis Prægel                                  42424472

praegel@live.dk


Iben Legind                                24839678

iben.gallerilegind@gmail.com


Svend Vagn Pedersen         30463280

svendvagn@hotmail.com


Rodolfo Beth                         40385842

rodolfobeth@gmail.com


Allan Ø Larsen                      22580820

allanlarsen0953@gmail.com